Monday, August 27, 2007

At – Tahaddiyaat Fil ‘Ibadah (Halangan-Halangan dalam Ibadah)


At – Tahaddiyaat Fil ‘Ibadah (Halangan-Halangan dalam Ibadah)


Dua halangan utama dalam beribadahadalah daripada dalaman dan luaran Halangan dalaman termasuklah hawa nafsu, manakala halangan luaran meliputi syaitan, manusia, harta-harta, perkara-perkara yang menjadi kebanggaan serta banyaknya aktiviti duniawi yang menyibukkan.Faktor dalaman Apabila diri dikuasai hawa nafsu, hatikan menjadi sangat jauh daripada Allahswt, maka hal inilah yang menyebabkan seseorang lalai dan leka sehingga akur dengan kehendak nafsu yang cinta keindahan duniawi dan bencikan segala bentuk peribadaatan kepada Allah swt.QS Shaad : 26….Dan janganlah kamu mengikut hawanafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah….Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim“
Tiga yang membinasakan : Bakhil yang ditaati dan hawa yang diikuti dan ketakjuban tiap-tiap yang mempunyai pandangan akan pandangannya”Faktor luaran1.SyaitanQS Faathir : 6“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhbagimu, maka anggaplah ia musuh(mu)kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala”
a.Jin dan manusiaQS Al An’aam : 112“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh iaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkatan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia . ..”
2.Manusiaa.Pendamping-pendampingQS Al Furqaan : 27…”Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama RasulQS Al Furqaan : 28“Kecelakaan besarlah bagiku; kiranyaaku (dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku)b.Anak-anakQS Al Munaafiquun : 9“ Hai orang-orang yang beriman,janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingatAllah.Barangsiapa yang membuatdemikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi”c.PasanganQS At Taghaabun : 14“Hai orang-orang yang beriman ,sesungguhnya di antara isteri-isterimudan anak-anakmu ada yang menjadi musuhbagimu, maka berhati-hatilah kamuterhadap mereka …”d.Pembesar-pembesarQS Al Ahzab : 67“ Dan mereka berkata : “Ya Tuhan kami,sesungguhnya kami telah mentaatipemimpin-peimpin dan pembesar-pembesarkami lalu mereka menyesatkan kami dari(jalan yang benar) ”
3.Harta-hartaQS At Taubah : 55“ Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu.Sesungguhnya Allah mengkehendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-nak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir”
4.Kebanggaan-kebanggaanQS Al A’raaf : 48“…Harta yang kamu kumpulkan dan apayang selalu kamu sombongkan itu,tidaklah memberi manfaat kepadamu”
5.Banyak menyibukkan diri dengan urusan dunia yang tidak bermanfaat dan melalaikan.Halangan-halangan dalam beribadah sememangnya meliputi hal-hal yang sangat dekat dan sentiasa melingkungi kita setiap hari tanpa kita sedari.Hal inilah menunjukkan betapa pentingnya kita untuk sentiasa melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat menghampirkan kita dengan Allah swt demi mendapatkan keredhaan Allah swt.Jika melalaikannya hidup kita akan terumbang-ambing tanpa pedoman serta tiada kebahagiaan dan ketenangan walaupun penuh kemewahan.
Tindakan1)Membetulkan niat dalam semua urusan (semata-semata mencari redhaNya)
QS 29:692)Berusaha untuk sentiasamemberi peringatan dan diingatkanQS 3:79 ,
QS 3:1103)Mengistiqomahkan (konsisten)diri dengan majlis-majlis ilmu yangmengajarkan dengan pendekatan Quran dan Hadith
QS 54 : 32 , QS 43 : 34)Bijak memilih sahabat
QS 4 : 695)Sentiasa berdoa, bertawakaldan meletakkan takut dan harap hanyakepadaNya.QS 14 : 39 , QS 65 : 3 , QS 59 : 21

No comments: